Informacje dla zawodników / For Competitors

WAŻNE – OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID-19

FIA INTERNATIONAL HILL CLIMB CUP – ROUND 1 MISTRZOSTWA FIA STREFY EUROPY CENTRALNEJ W WYŚCIGACH GÓRSKICH
(FIA-CEZ) – RUNDA 1
FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE HILL-CLIMB CHAMPIONSHIP (FIA-CEZ) – ROUND 1
GÓRSKIE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI(GSMP) – RUNDY 1 i 2
POLISH HILL CLIMB CHAMPIONSHIP (GSMP) – ROUND 1st & 2nd
MISTRZOSTWA SŁOWACJI W WYŚCIGACH GÓRSKICH(MSR) – RUNDA 5 i 6
SLOVAK HILL CLIMB CHAMPIONSHIP (MSR) – ROUND 5th & 6th
GÓRSKIE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI(GSMP – HS) – RUNDY 1 i 2
POLISH HILL CLIMB CHAMPIONSHIP (GSMP – HS) – ROUND 1st & 2nd

WIRTUALNA TABLICA OGŁOSZEŃ - VIRTUAL NOTICE BOARD

Odprawa zawodników / Driver’s briefing


Aby uzyskać bezpośrednie informacje o zawodach, pobierz aplikację Sportity i wprowadź poniższe hasło.

For direct event information please download the Sportity app and insert this password.


Entry ListsListy zgłoszeń
FIA IHC- Entry List [PDF]
FIA IHC- Lista Zgłoszeń [PDF]
BWG Overall Entry List [PDF]
BWG Lista Zgłoszeń [PDF]

FIA CEZ – Entry List [PDF]
FIA CEZ – Lista Zgłoszeń [PDF]

GSMP – Entry List [PDF]
GSMP – Lista Zgłoszeń [PDF]

MMSR – Entry List [PDF]
MMSR – Entry List [PDF]

Supplementary RegulationsRegulaminy Uzupełniające
[EN] SUPPLEMENTARY REGULATIONS [PDF][PL] REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY [PDF]
[EN] SUPPLEMENTARY REGULATIONS [PDF]

Entry FormFormularz zgłoszeniowy
Entry Form [URL]
Formularz Zgłoszeniowy [URL]
Entry Form [URL]
Formularz Zgłoszeniowy [URL]

The same or neighbouring place in service parkTo samo lub sąsiadujące miejsce w parku serwisowym
The same or neighbouring place in service park [URL]To samo lub sąsiadujące miejsce w parku serwisowym [URL]

Additional space in service parkDodatkowe miejsce w parku serwisowym
Additional space in service park [URL]Dodatkowe miejsce w parku serwisowym [URL]